TaxFree

W naszym sklepie masz wybór zakupu w dwóch systemach realizujących refundację podatku VAT.

 - Pełna refundacja VAT 100%

Odbiór refundacji w punkcie, w którym zakupiłeś towar w ciągu 10 miesięcy od dokonania zakupów.

- Częściowa refundacja pomniejszona o koszt usługi.

Odbiór refundacji w każdym punkcie refundacyjnym Global Blue na świecie w ciągu 7 miesięcy następujących po miesiącu dokonania zakupów.

W jaki sposób możesz skorzystać z systemu Tax Free?


1. Zakup
Zrób zakupy na kwotę minimum 200 zł i poproś o wystawienie formularza Tax Free. Upewnij się, czy Twoje imię, nazwisko, adres oraz numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz Tax Free wraz z paragonem do momentu refundacji. Dodatkowo możesz poprosić o zgłoszenie Tax Free do elektronicznego serwisu internetowego w celu szybszej odprawy.

2. Odprawa celna
Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz Tax Free z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego, bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.

Uwaga!
BRAK PIECZĘCI CELNIKA, NIECZYTELNY PODPIS lub ZNISZCZONY FORMULARZ są równoznaczne z ODMOWĄ REFUNDACJI.

3. Refundacja
Skorzystaj z jednej z opcji refundacji, realizując swój formularz Tax Free i odbierz zwrot podatku.

Podróżny może upoważnić inną osobę fizyczną do odebrania należnego Podróżnemu zwrotu podatku VAT. Upoważnienie Pełnomocnika musi zostać wystawione na specjalnym formularzu na życzenie Podróżnego. Dane Podróżnego muszą być w pełni zgodne z danymi podawanymi podczas wystawiania formularza Tax Free.

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm). Więcej informacji znajdziesz na stronach Internetowych: Global Blue oraz Służba Celna.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium